2.jpg  

Nieuws

Actueel Archief

sponsoren


Langs deze weg willen we onze dank uitspreken naar alle sponsoren welke ons een warm hart toedragen om afgelopen feestweek weer mogelijk te maken met hun sponsoring.

De Feestweek Bergentheim heeft de week met grote  tevredenheid afgesloten.

Iedere dag is een geslaagd feest voor de bewoners van Bergentheim geweest en dat kan alleen maar door de gulle sponsoring van al deze bedrijven.

Ondanks de regen tijdens de zomeravondmarkt op donderdag en de Pumps & Wheels op zaterdag zijn de Bergentheimers de Feestweek trouw gebleven en dat geeft ons als organisatie een warm en dankbaar gevoel.

Deze gevoelens willen we dan ook tot uiting laten komen middels dit schrijven en de belofte dat er in 2018 opnieuw een feestweek voor Bergentheim georganiseerd gaat worden.

 

Voorzitter van de Stichting Feestweek Bergentheim

Gert Jan Kroeze
sponsoren 2017
Vragen over de Feestweek Bergentheim? Stuur dan een e-mail!